Článek č.4: 3. lékařská fakulta v Praze, Marcela

3. Lékařská fakulta - všeobecné lékařství

Jmenuji se Marcela a momentálně studuju na 3. lékařské fakultě v Praze UK. Důvod, proč jsem si vybrala tuto fakultu byl ten, že se mi líbil její školní systém, který se od ostatních fakult zcela liší. Studium je rozděleno do několika modulů a prakticky se učíme stylem „od nejmenšího po největší“. Dále se mi velmi zalíbil přístup profesorů ke studentům a zároveň i celkové vztahy mezi studenty na fakultě, kterými se fakulta na Dni otevřených dveří prezentovala. Též mě zaujala fakulta i vzhledově. Prostory fakulty jsou nově zrekonstruované a hned vedle ní se nachází Fakultní nemocnice Vinohrady, takže není třeba nikam dojíždět.

Obor Všeobecné lékařství jsem si vybrala, protože už odmalička je mým snem se stát doktorkou a také že bych v budoucnu ráda pomáhala lidem. Co mě ještě ke studiu medicíny vedlo, bylo to, že mě na gymnáziu bavila hodně biologie.

Má příprava na přijímací zkoušky

Jelikož mě na první pokus na 3. LF nevzali, rozhodla jsem se namísto studia na jiné škole přejít do nultého ročníku, který zprostředkovával AZ-smart, a zkusit to znovu. V nultém ročníku mi ale přišlo, že mnoho věcí, které probíráme, není součástí přijímacích zkoušek a tak mi kamarádka doporučila kurz Smartstudentu, který sama navštěvovala a též se na 3. LF na druhý pokus bez problémů dostala. Během toho roku jsem tedy navštěvovala týdenní kurzy Smartstudentu (vždy dva dny v týdnu) a zároveň chodila na přednášky v AZ-smartu. Z vlastní zkušenosti ale musím říct, že jsem se v kurzech od Smartstudentu za těch pár měsíců naučila mnohem víc jak za celý rok chozením do nultého ročníku.

Systém přijímacích zkoušek 3. LF

3. lékařská fakulta má přijímací zkoušky rozdělené do dvou kol. V prvním kole se píše test ze tří předmětů a těmi jsou fyzika, biologie, chemie. V druhém kole se pak vybere cca 300 studentů, kteří měli nejvíce bodů ze všech přítomných a ti, kteří mají to štěstí, jsou poté vyzváni k lf1pohovoru, který se koná přímo v prostorech fakulty. Testy jsou formou výběru A, B, C, D, kde je jen jedna správná odpověď ze 4. Do testů byly většinou třeba znalosti z gymnázia. Co mi přišlo ale obtížné, byla fyzika, ve které se výsledky čísel moc od sebe nelišily. U testů se nesmí používat kalkulačka, takže doporučuji se naučit počítat bez ní. Ještě ten večer jsou výsledky z testů zveřejněny na internetu, kde se dovíte kolika bodů jste celkem dosáhli a zdali jste byli vybráni do 2. kola přijímacího řízení.

Na pohovor je nutné dostavit se včas, jelikož jste pak rozděleni do skupin a následně do ještě menších skupin. Jakmile jste rozřazeni, posadí vás do jedné místnosti, kde dostanete A4 papír s odborným textem z medicínského hlediska. Zde vám sdělí, že máte 15 – 20 minut si celý text pročíst a zapamatovat si to nejdůležitější, aby jste byli schopni před komisí říct, o čem ten celý text byl a jak důkladně jste ho pochopili. Následně, co máte text dočtený, odvedou vás ke zkoušejícím.

Zprvu je dobré se představit a říct, co jste měli za text a sám o něm začít mluvit. Pohovor není tak zlý, záleží ke komu se dostanete a jak moc je zajímá, co víte. Poté se vás ptají na vaše záliby a proč vlastně chcete studovat medicínu. Výsledky z pohovorů se dozvíte po tom, co vám komise udělí body a výsledky jsou následně vyvěšeny do konce týdne. Pohovoru se není třeba bát, všichni se snaží být milí a neuvádět vás moc do stresu. Spíš se o vás chtějí něco příjemného dovědět a zajímá je, jaký máte všeobecný přehled.

První dny na fakultě

První dny na fakultě byly velmi zajímavé. Zprvu jsme se před začátkem školního roku zúčastnili poznávajícího zájezdu do Dobronic, kde jsme měli možnost seznámit se s budoucími spolužáky a profesory. Dny v Dobronicích byly velmi zábavné. Vřele doporučuji všem, aby se ho účastnili. Měla jsem lf1možnost skamarádit se s mnoha lidmi a zároveň poznat své vyučující osobně. Součástí výjezdu byly sportovní soutěže, různé přednášky i večerní programy. V Dobronicích se také dovíte, jak to na samotné fakultě chodí a do jakého kruhu vás rozdělí. V kruhu je vás kolem 15 – 18 lidí, se kterými jste pak dalších 6 let a sdílíte spolu rozvrh i budoucí praxe.

Systém studia v prvním ročníku

Jak už jsem již zmínila, studium je rozděleno do jednotlivých modulů. V prvním ročníku je to modul B (buňka), v druhém ročníku je to modul A (anatomie) atd. V každém modulu je několik kurzů, ze kterých se píšou průběžné testy. Z těchto průběžných předmětů je třeba nasbírat minimálně 6 bodů, abyste dostali zápočet a mohli tak jít ke zkoušce, zbylé se vám připočítají jako bonus k hlavní zkoušce, která proběhne na konci června a mohou vám tak vylepšit známku. Dále máte v prvním semestru 1. ročníku předměty typu latinská terminologie, histologie, lékařská biofyzika apod., ze kterých se skládají různé zkoušky a píšou testy. V průběhu prvního půlroku budete mít také možnost nahlédnout do prostor nemocnice a naučit se, jak se měří tlak či jak vést rozhovor s pacienty aj.

Výběr z volitelných předmětů je velmi široký. Za volitelné předměty je možné též získávat body – za celých 6 let je jich třeba nasbírat 18.

Průběžné testy se skládají z tvrzení a volné tvorby. Tvrzení je formou multiple choice, kde mohou být správné 1 – 4 odpovědi či nemusí být žádná odpověď správná. Volná tvorba je rozdělena do několika částí. Obsahuje poznatky ze všech přednášek a znalostí z předmětů týkající se buňky (platí pro první ročník). Zápočtové testy se dále píší z latinské terminologie a v letním semestru se z ní skládá ústní zkouška. Z lékařské biofyziky se konají praktická cvičení, kde vás před každým praktikem vyzkouší na ono téma praktického cvičení. Jakmile splníte všechny podmínky a odevzdáte protokol, máte povinnost složit ústní zkoušku. Ústní zkoušky z biofyziky se konají v průběhu zkouškového období společně i s histologií, kde zkoušení probíhá též ústně. V 2. semestru pak pokračujete ve studiu latinské terminologie, histologie a dalších předmětů vztahující se k modulu B.

Závěrem

Zatím jsem na fakultě první půlrok a proto nemám tolik zkušeností se systémem studia na této fakultě, který se aktuálně neustále mění. Průběžné testy a zkoušení mi takto vyhovují a líbí se mi, že máme na výběr z tolika volitelných předmětů. Ovšem vždycky se najdou tací, kterým třeba systém nesedí. Zkoušení je hodně o stresu, ale profesoři a celkový kolektiv tu je velmi sympatický a snaží se vždy vyjít vstříc. Líbí se mi, že tu nepanuje taková konkurence a všichni si tu navzájem pomáhají – jak mezi studenty ze stejného ročníku tak i z jiných ročníků. Dále je tu výhoda, že máte jako jediní možnost chodit na praxe již od prvního ročníku.

Závěrem bych chtěla všem popřát mnoho štěstí u přijímacích zkoušek a aby si vybrali fakultu, kde je studium bude bavit a budou s ní velmi spokojeni. Zároveň doufám, že vám tento článek alespoň zčásti pomůže v rozhodování, kterou lékařskou fakultu si vybrat.