Spustit quiz z předmětu fyzika - LF1


Základní otázky

Pro tento quiz bude vybráno 20 otázek z celkového počtu 50 základních otázek.

Celkový čas pro tento quiz je 20 min 0 s sekund.
Quiz můžete také odevzdat predčasně (predčasné odevzdání nemá vliv na získaný počet bodů).