Ukázka vyhodnocení testu

Výsledky testu naleznete na našich stránkách v sekci přijímačky nanečisto - výsledky. Po rozkliknutí Vašeho identifikačního čísla, pod kterým bude žebříček sestaven, naleznete přehledný rozpis Vašeho testu. Budete tak mít možnost zjistit, na kterých oblastech by bylo vhodné ještě zapracovat, a které již zvládáte.

Na řádných termínech zkoušek nanečisto se píší 3 testy, ze kterých je možné získat maximálně 150 bodů. Každý předmět je rozdělen do několika oblastí, které jsou také zvlášť hodnoceny. Budete tak mít přehled, na které oblasti byste se měli ještě zaměřit, a které naopak již umíte.

Pro lepší představu o úspěšnosti doporučujeme porovnat Vaše výsledky s procentuální úspěšností přijatch studentů v roce 2013 na LF1. Pro všeobecné lékařství bylo zapotřebí získat alespoň 190 bodů ze 300 možných, procentuálně tedy 63% správných odpovědí. Pro obor zubního lékařství bylo nutné alespoň 272 bodů ze 300 možných, procentuálně tedy přes 90% správných odpovědí.

Pokud bychom měli zhodnotit následující vyhodnocení, které by patřilo studentovi, který se hlásí na LF1 všeobecné lékařství. Zisk 40 bodů (80%) z biologie je v rozmezí, které statisticky několik let již stačí, tedy přes 65%. Z chemie student získal pouhých 25 bodů (50%) a měl by tak na chemii zapracovat. Protože body poztrácel přibližně ze všech oblastí rovnoměrně, je nutné se zaměřit na chemii jako celek. Z fyziky student získal opět podprůměrných 20 bodů (40%). Ovšem zde lze najít oblasti, které studentovi problémy nedělají a naopak oblasti, kde student zcela propadnul. Na tato témata z fyziky je tedy nyní potřeba se zaměřit.
 

Téma

Získané body

Max. bodů

Biologie celkem

40

50

Genetika

20

25

Pojmy 2 2
Molekulární genetika 4 5
Cytogenetika 4 5
Mendelismus, pohlavní dědičnost 4 5
Mutace 2 4
Populační genetika 4 4

Rostliny, mikroby, zvířata a viry

5

10

Člověk

15

15

Krev, oběhová a dýchací soustava 3 3
Trávicí a vylučovací soustava, metabolismus 3 3
Nervová soustava a smysly 3 3
Pohybový aparát 3 3
Endokrinní systém 3 3

Chemie celkem

25

50

Anorganická chemie

10

20

Periodická tabulka prvků 2 4
Atom a kvantová čísla 1 4
Chemická vazba a reakce 3 4

Chem. rovnováha, kinetika, termochem. a termodyn.

1 4
Směsi a vlastnosti látek 1 2
Děje na membráně 2 2

Chemické výpočty

5

10

Organická chemie a biochemie

10

20

Uhlovodíky a jejich deriváty, izomerie 1 3
Heterocykly a vitaminy 0 2
Sacharidy 3 3
Lipidy a steroidní látky 2 3
Bílkoviny 2 3
Nukleové kyseliny 1 3
Metabolismus 1 3

Fyzika celkem

20

50

Úvod do fyziky

1

2

Jednotky a jejich převody 1 2

Mechanika

9

11

Kinematika hmotného bodu 4 4
Mechanická práce a energie 2 4
Mechanika kapalin 3 3

Molekulová fyzika a termika

6

8

Teplota, teplo, vnitřní energie 3 4
Struktura a vlastnosti pevných látek, kapalin a plynů 3 4

Mechanické kmitání a vlnění

1

4

Mechanický oscilátor (pružina, kyvadlo) 1 2
Akustika 0 2

Elektřina a magnetismus

1

18

Stejnosměrný proud 0 3
Střídavý proud 0 3
Elektrický proud v kovech, kapalinách a plynech 0 4
Magnetické pole 1 4
Elektromagnetické kmitání a vlnění 0 4

Optika

1

4

Jaderná fyzika

1

3