Příprava na přijímačky

Jak zvládnout přijímačky?

Každý medik si pamatuje ten moment, kdy nedočkavě vysedává před monitorem, čeká na výsledky, a najednou se po zadání jeho identifikačního čísla objeví: Přijatý/á. Obvykle následuje desítek sekund trvající křik, smích a zběsilé běhání po pokoji. Tomuto návalu radosti však obvykle předchází několikaměsiční práce.

Ovšem ještě před tím než začnete se samotnou přípravou, je potřeba si odpovědět na čtyři důležité otázky:

1) Který obor?

2) Která fakulta?

3) Promíjí fakulta přijímací řízení při vynikajícím prospěchu?

4) Jak bude probíhat má příprava?

Já osobně jsem se chtěl dostat na zubní lékařství na LF1 v Praze, to byla má první volba. Obor i fakultu jsem měl tedy vybranou. Definitivně jsem byl rozhodnutý o letních prázdninách, necelý rok před přijímacími zkouškami. Začal jsem tedy schromažďovat informace a postupně jsem tak dostával odpověď i na třetí a čtvrtou otázku. První informací, po které jsem se pídil, byl poměr: počet přijatých/počet uchazečů. To mi poměrně dlouho trvalo, protože se statistickými čísly si mnoho lidí "hraje" a číslo je buď nedohledatelné a nebo zkreslené. Jak to tedy doopravdy je?

Úspěšnost uchazečů

Na LF1 se Vás v prvním ročníku zubního lékařství sejde kolem 100 až 115 studentů. Ovšem kolem 15 je z CŽV, 10-15 mají tzv. Individuální studijní plán, tedy opakují ročník a zbylých 70-90 studentů je přijato z přijímacího řízení. 50% z přijímacích zkoušek a 50% za studijní průměr. Pokud pro Vás, stejně jako pro mě, bude jediná cesta na fakultu přes přijímací zkoušky, pak poměr počtu přijatých/počtu uchazečů (těch, kteří píši přijímací zkoušky) je úctyhodných (cca40/1100*) = přibližně 0, 036 (3,6%) , číslo se rok od roku zvyšuje, lze předpokládat, že v letošním roce 13/14 bude vyšší, naopak počet přijímaných by se měl nepatrně snížit!

Jak dále?

Čísla jsem se zhrozil, především když v každé brožuře o VŠ je úspěšnost uchazečů na LF1 25%! Bylo mi jasné, že budu muset být na zkoušky velmi dobře připravný. Zakoupil jsem modelové otázky a ihned po otevření mně proběhlo hlavou, že s běžnou přípravou z gymnázia na přijímačkách neuspěji. Nejde ani tak o obsah látky, ale především o styl jakým jsou napsány, formulace odpovědí a všudypřítomné slovíčkaření.

Rozhodl jsem se pro přípravný kurz od LF1, o jiných kurzech jsem neměl dobré reference od známých. Kurz LF1 má své výhody, ale také řadu nevýhod. Skvělé je, že kurz vedou (alespoň část přednášek) přednášející, kteří na fakultě běžně vyučují. V prostorech, které budete v budoucnu navštěvovat. Nevýhoda je, že se jedná o přednášky, které nejsou úplně vhodné k přípravě na přijímací test (daleko lepší by byla cvičení). Jeden z předmětů je latina, která Vám na přijímačkách také vůbec nepomůže, kurz končí během dubna a je zde kolem 100 studentů!

„Indikátorem“ spokojenosti studentů kurzu je podle mě návštěvnost, která v průběhu roku rapidně klesá, kdy po Vánocích kurz navštěvuje cca 20% z počátečního počtu! Podle mého názoru kurz má svoji kvalitu (např. Biologie s MUDr. Kotlasem), ale jako celek Vás nepřipraví na přijímačky.

Po Novém roce, přijímačky se blíží!

Začal jsem se tedy připravovat sám, z počátku pár hodin denně, od únoru takřka celé dny. Narážel jsem na několik problémů. Velmi dlouho mi trvalo, než jsem se „prokousal“ celou látkou a chybělo mi srovnání s jinými, nezávislý test, ukazující jak na tom jsem. Nicméně přišel červen, měsíc pravdy.

První přijímačky byly na LF2 (ačkoliv zde není obor zubního lékařství, chtěl jsem si vyzkoušet atmosféru přijímaček a chtěl jsem mít srovnání s ostatními, do zkoušek na LF1 zbývaly poté ještě 2 týdny). Přijímací test byl poněkud odlišný od LF1(především test studijních předpokladů, který se v roce 2010 psal). Do druhého kola jsem šel asi ze 300. místa, po pohovoru jsem poskočil asi na 230. Ačkoliv to nestačilo na přijetí, byl jsem poměrně spokojen a už jsem se těšil na LF1.

V jednom týdnu mě čekaly 3 přijímačky. Nejprve jsem jel do Brna, kde jsem se dostal na všeobecné lékařství. Ve středu se psaly přijímačky na LF1 a následující den jsem jel do Plzně, která byla stylem přijímaček velmi podobná LF1. Poté jsem již jen nervózně čekal před monitorem. Několikrát jsem se přihlásil, až po chvíli se objevilo, že jsem přijatý. Výsledek především na LF1 byl skvělý a tak jsem byl přijat na zubní lékařství, jak do Prahy, tak do Plzně. Takřka roční mise tedy byla splněna.

Jak probíhala příprava účastníků našich kurzů

Dojmy z jejich přípravy a z prvního ročníku na fakultě si můžete přečíst zde.

Jak jsem začal připravovat studenty na přijímací zkoušky

Po úspěšném složení přijímacích zkoušek jsem se během prvního ročníku dostal k pravidelnému doučování studentů, kteří stejně jako já, chtěli na 1.lf. Po několika úspěších jsem si uvědomil, že poctivou přípravou vyučovacích lekcí, celoročním úsilím, individuálním přístupem a také aktivitou a vůlí ze strany mého klienta, nejsou přijímačky na medicínu ničím nezvládnutelným. Po zhodnocení současné nabídky přípravných kurzů, kterých jsme se s kolegou bohužel také zúčastnili, jsme dospěli k názoru, že se pokusíme uchazečům o studium nabídnout to, co nám pro kvalitní přípravu chybělo, tedy informace a prostor pro otázky, respektive možnost setkání se studenty formou informačních přednášek, zkoušky nanečisto a především přípravný kurz, který připraví studenta na co nejlepší výkon u přijímacího testu, a který na rozdíl od kurzů námi navštívených, má tyto přednosti:

 

1) Kurz s masovou účastí není událostí vzdělávací, nýbrž společenskou, což je velmi kontraproduktivní. Pokud si chci z vyučovací hodiny něco odnést, musím věnovat dostatečnou pozornost lektorovi a on mi to musí minimálně stejnou mírou oplácet. Proto součástí jedné ,,přípravné třídy,, našeho kurzu je maximálně 20 frekventantů.(průměrně však kolem 14)

 

2) Učit Vás budou lektoří, kteří stáli před stejným přijímacím řízením, jako Vy (v nedávné době). Kolik lektorů doučuje v konkurenčních kurzech s takovou zkušeností?

 

3) Kurz v žádném případě nebude kopírovat osnovy gymnázií. Od toho chodíte do školy. V přípravce se zaměříme na vysvětlení modelových příkladů, specifik a okruhů, které se u přijímaček vyskytují. Poradíme, které úseky látky se v modelových otázkách vyskytují častěji, a které vůbec.

 

4) Během kurzu budete mít několik možností prověřit úroveň Vašeho pokroku a připravenosti. Zpětná vazba je jednou z nejdůležitějších součástí kurzu. Více informací získáte v sekci Přijímačky nanečisto.

 

5) Náš kurz je zaměřen především pro uchazeče o studium všeobecného a zubního lékařství. Nejsme ,,přípravným kurzem" pro zájemce o studium na přírodovědě, chemickotechnologické škole nebo jiných přírodovědně zaměřených škol. Kurzy možná osloví velký okruh zájemců, ale v době, kdy každá škola má jinou koncepci přijímacího řízení, by byl přínos takového kurzu na zvážení.

 

6) Pokud budete mít během roku jakýkoliv dotaz ohledně lékařských fakult, kolejí, stipendií, předmětů a vyučujících, rádi Vám jej zodpovíme.

 

7) Každým rokem náš kurz vylepšujeme, letos jsme přidali emulátor otázek (quiz), díky kterému bude vaše přírpava daleko efetivnější. Vyzkoušet si jej můžete zde.

 

8) Pečlivě sledujeme, kolik našich klientů obstojí u zkoušek. Jak si vedli naši účastníci kurzu v přijímacích zkouškách nanečisto, najdete zde.